VoetreflexPlus massage en tinnitus

VoetreflexPlus massage en tinnitus

Voor de eindscriptie die bij mijn opleiding hoorde heb ik destijds het onderwerp tinnitus (oorsuizen) gekozen.

Een veel voorkomende aandoening waar in het reguliere medische circuit eigenlijk geen afdoende oplossing voor bestaat en dat nog altijd actueel is.

In totaal hadden negen mensen die last hebben van tinnitus zich hiervoor aangemeld.

Nadat ik wat algemene vragen (zoals ziektegeschiedenis) en specifiek voor de tinnitus (wat voor geluid, hoe lang is heb je er al last van) had gesteld, heb ik het behandelplan gevolgd wat ik had opgesteld uit alle informatie die ik van tevoren had doorgenomen.

De resultaten na zes massages waren zeer divers.

De tinnitus fluctueerde soms behoorlijk gedurende het traject. Soms was er een verergering, soms een verbetering, of het geluid werd anders. Anderen hadden weer een verandering van volume en intensiteit, maar ook gewoon geen verschil in hun ‘geluid’.

Door de massages gingen de mensen wel beter in hun vel zitten en zich meer ontspannen voelen. Daardoor kan de tinnitus meer op de achtergrond raken.

Bij zo’n 45% was de tinnitus minder intensief ná het behandeltraject dan ervoor. Sommige mensen zijn blijven komen en blijft de tinnitus nog steeds afnemen.